KUPE kulturně-umělecký prostor

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_místo, kde se dějí věci.