KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

25_09
st
10.00

_zpět

Vrstevnické debaty o klimatické změně

_debata v rámci Týdne pro klima

Na akci je nuné se přihlásit přes webové stránky www.masopavsko.cz. Kontaktní osoba: Milan Freiberg (freiberg@masopavsko.cz).

V rámci Týdne pro klima přijal pozvání na vrstevnickou debatu s členy Opavského zastupitelstva dětí a mládeže a žáky základních škol v Opavě bývalý ředitel Ekumenické akademie a duchovní Církve československé husitské Jiří Silný. Přednášející je také aktivním účastníkem několika kampaní a mezinárodních sítí zaměřených na problémy rozvoje a udržitelné budoucnosti. Jiří Silný bude neformálně debatovat také v Matičním domě na Rybím trhu (prostory spolku Za Opavu) od 16.00 a na jeho besedu naváže projekce filmů k tématu klimatické změny. Od 16.30 to bude film Děkumeme za déšť a od 18.00 hodin snímek Krajina v tísni. Více o kampani na www.tydenproklima.cz.