KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

20_04

30_05
st

_zpět

Krzysztof Goluch: V práci

_výstava polského fotografa Krzysztofa Golucha

Fotografický projekt „V práci”.

Právo na práci je jedno z nejdůležitějších občanských práv, které může
společnost svým občanům nabídnout. Řada postižených občanů s ohledem na
svůj zdravotní stav nemůže určité profese vykonávat. Během posledních let se v
Polsku objevují instituce, které nabízejí postiženým občanům adekvání práci.
Tato pracovní místa poskytují možnost integrace, rehabilitace a získávání osobní
i sociální důstojnosti. Přijetí práce je pro mnohé postižené občany důležitým
krokem k zařazení se do běžného života. Vystavený projekt Krzysztofa Golucha
byl dlouhodbě dokumetován v obci Borová nedaleko města Gliwic, kde
postižení pracují v moderním zemědělském provozu pod dohledem instruktorů a
pečovatelů. Práce na poli, se zvířaty vytváří důležité vztahy s přírodou a
sociálním prostředím. Specifická atmosféra se stala námětem celého
fotografického souboru, který kromě informací také přináší emocionální
prožitky.

Fotograf Krzysztof Goluch je absolventem Slezské univerzity v Katovicích a v
současnosti je studuje v doktorkském programu na Institutu tvůrčí fotografie
FPF Slezské univerzity v Opavě. Věnuje se dlouhodbě dokumentární fotografii
se zaměřením na člověka a společnost. Jeho fotografie se nacházejí ve sbírkách
Slezského muzea v Katovicích a v Muzeu umění v Olomouci. Je členem Svazu
polských umělců – fotografů.