KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

18_09
st
19.00

_zpět

Univerzity a svoboda

_projekce dokumentárního filmu a beseda s významnými hosty (J. Jařabem, J. Štreitem, P. Tulejou, M. Mejstříkem a J. Siostrzonkem) včetně tvůrců filmu
_Bezručova Opava v KUPE

vstupné 80,-

Občas hořeli učitelé, občas knihy, říká profesorka Dvořáková, ale univerzity se postupně staly ostrovy rozšiřování svobodného myšlení, poznání a kompetencí prorůstajících do celé společnosti a v důsledku jedním z klíčových pilířů demokratické kultury. S komercionalizací a masifikací vzdělávání však přišly také nové výzvy, které zasahují praktické i symbolické roviny fungování vysokých škol od jednotlivostí výuky a výzkumu, přes samosprávu až po celý systém.

Celovečerní dokument autorské dvojice Piussi / Janeček realizovaný sedm let, reflektuje všechny hlavní problémy světového i českého vysokého školství. Mezi mluvčími filmu jsou například politoložka Vladimíra Dvořáková, jeden z nejcitovanějších britských sociologů Frank Furedi, lingvista Noam Chomsky, bývalý ministr školství a profesor sociální psychologie Stanislav Štech, jeden z hlavních protagonistů české verze reforem VŠ, proti kterým se protestovalo, vzdělávací expert a manažer vědy Jiří Nantl, investigativní novinář Jiří Štický, který se posledních několik let zabývá ekonomikou a vnitřními procesy univerzit, film odkrývá tajemný konec globálního seznamu predátorských vědeckých časopisů na příběhu Jeffreyho Bealla a reflektuje širší rámec tématu plagiátorství. Film také reflektuje koncepční i politický zápas o podobu českého vysokého školství reflexí čtvrtstoletí fungování Akreditační komise i jejich oponentů a je rámován tragikomickou osobní linií jednoho z autorů filmu. Ve filmu promluví i silný studentský hlas a objeví se řada dalších lidí a motivů.

Česko, 2019, 70 min, nevhodné do 12 let

Režie:  Zuzana Piussi, Vít Janeček
Hrají: Bohdan Bláhovec, Jiří Drahoš, Noam Chomsky, Vít Klusák, Karel Vachek, Andrej Babiš

Zuzana Piussi

Je slovenská režisérka, která se věnuje investigativní dokumentární tvorbě. Vystudovala katedru režie na Filmové a televizní fakultě Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. V letech 1992–2000 spolupracovala s divadlem Stoka. V dokumentární tvorbě zkoumá konkrétní kauzy a fenomény, například politickou scénu ve snímku Od Fica do Fica a slovenský nacionalismus v Křehké identitě. Snímky Hrdina naší doby a Babička naopak reprezentují intimní dokumentaristické portréty. Velký ohlas vyvolal její snímek Fenomén Šmejdi. Mezi novější snímky patří Český Alláh nebo Selský rozum.

Vít Janeček

Na filosofické fakultě UK v Praze absolvoval obor filmová věda a na FAMU obor Dokumentární tvorba. Působí jako dokumentarista, esejista a pedagog FAMU. Dlouhodobě se zabývá filmovou teorií, dokumentárním filmem a interdisciplinárními vztahy mezi uměleckými obory a obory poznání. Spoluzaložil Centrum audiovizuálních studií FAMU, které čtyři roky vedl a kde nadále působí. Vede vzdělávací projekt FAMU v Barmě.