KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

26_09
čt
9_10
st

_zpět

T. G. Masaryk v Opavě

_fotografická výstava mapující návštěvu prezidenta T. G. Masaryka v roce 1924

vstup volný

T. G. Masaryk v Opavě

Návštěva Opavského Slezska prezidentem T. G. Masarykem ve dnech 23. - 25. června 1924 proběhla zdánlivě poklidně. Pro statutární město Opava však měla nečekanou dohru.

Prezidentova návštěva začala cestou ze Svinova, přes Hrabyň do Opavy. I přes déšť byl Masaryk přivítán před budovou zemské správy politické státní hymnou, hlášením a projevy (mj. starostou Ernstem Franzem). Masaryk byl občany (i německými) nadšeně vítán. Výzdoba města byla velkolepá. Prezidentův program zahrnoval návštěvu vojenského cvičiště, audience českých, polských a německých spolků a korporací, procházku, prohlídku sálů výstavní budovy muzea, setkání se zástupci samosprávných korporací, recepci pro 150 osobností a audience. Opavané se s T. G. Masarykem rozloučili ráno 25. června, odkud pokračoval přes Kateřinky, Malé a Velké Hoštice a Kravaře do Hlučína.

I přes to, že prezident neměl k návštěvě kritické připomínky, rozproudila se po jeho odjezdu v Opavě nejdřív nenápadná, později ale bouřlivá bitva. Celou kampaň zahájila agrárnická Svobodná republika článkem, v němž kritizovala německé představitele města, za to, že magistrát města Opavy nevyvěsil státní vlajku a že prezidenta vítal pouze starosta bez svých náměstků. Německý tisk tyto náznaky zprvu nebral vážně, ale protesty se množily a situace vyostřovala. Vedení města se bránilo tím, že považovalo za dostatečné vyvěsit městské prapory a že Němci přijali prezidenta korektně.

Začal se vést spor o to, zda si Opava má udržet své pravomoci politického úřadu I. instance nebo má ve věcech státní správy podléhat okresu (převážně českému). Množily se články v novinách i protesty v ulicích. Protože opavští Němci i se starostou ignorováním státních symbolů svým způsobem přesvědčivě demonstrovali, že československý stát nepovažují za svůj a neprokázali přiměřenou loajalitu, Češi účelově využili atmosféry k tomu, aby se mohli ve městě výrazněji uplatnit.

7. srpna 1924 bylo oznámeno, že je magistrátu odňata přenesená působnost, kterou purkmistrovský úřad obstarával agendu politické správy I. instance. Byla mu odňata veškerá agenda tam spadající, kromě školství. Magistrát byl zachován se značně okleštěnými pravomocemi. Opava si však i nadále zachovala titul statutárního města.

(podle Opava, Sborník k dějinám města 3, Opava 2003, autor: Dan Gawrecki)

***

K zájezdu presidenta republiky T. G. Masaryka do Slezska, na Hlučínsko a Ostravsko

„Jak se rozehrálo našemu českému lidu slezské srdce radostným očekáváním, že přijede do Slezska ten velký český president, o němž již tolik neobyčejného slyšel! Těžko se věřilo zprávě několikrát již hlásané, ale stala se tentokráte skutečností.

Tak přece ten maličký kousíček rodné slezské země, co nám zbyl po tolikerém dělení v dějinách, za něco stojí, když i tatíček-osvoboditel přijel podívat na svého nejmenšího Benjamínka. A má se Benjamínek k světu!

***

Opava, město hrdé, zpupné a nepoddajné! Město nedávné tvrdé německé minulosti, která se přes zlobu urputnou již nikdy, nikdy nevrátí. Tvá přítomnost je marným vzdorem proti spravedlnosti dějin, Tvá budoucnost patří československému národu, tomu jedinému spolehlivému obránci země. A krásná pohádka o české Opavě stane se podruhé skutečností! Ó, město neústupné, jež jásalos kdysi vítajíc Viléma II, a osvětlilos i ozdobilos každé okénko. Jaks vítalo svého presidenta?

Vesele vlály sice prapory na domech a stožárech, triumfálně shlížely na sváteční ruch slavobrány. Avšak město bílé, to nebyla Tvá práce, to nebyla Tvá radost, to nebylo Tvé nadšení! Zarputile jsi mlčelo a vzdorovalo, odpírajíc uznání velikému charakteru, velkému státníku, velkému učenci. Neboť posupný Tvůj vzdor a vztek viděl jen ony zástupy českého lidu, které bys bylo ve dnech své bývalé moci jistě násilně rozehnalo, ony české nadšené projevy, jež bys bylo umlčelo, onu českou radost pěnivou, kterou bys bylo před narozením zašláplo.

Jen český lid a české děti Tě, tatíčku-osvoboditeli, vítaly, ti jediní praví čeští hraničáři, kteří jsou snad tvrdí – vždyť v bojích vyrostli a umřou – ale mají Tebe i republiku jako svůj život rádi. Proto ani pídě české půdy a moci svému odvěkému nepříteli nevydají a budou silou a zbraněmi ducha dobývat svému národu i těch končin, jež mu byly vzaty.“

Úryvek z textu Jaroslava Pravdy k fotografickému albu o návštěvě T.G. Masaryka v Opavě 23. - 25. června 1924.