KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

17_12
ne
15.00

_zpět

Slezské kvarteto

koncert smyčcového kvarteta z Ostravy

vstupné v předprodeji 120,- / na místě 150,-

Slezské kvarteto se zformovalo v roce 2015 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě pod odborným vedením Mgr. Jiřího Zedníčka (Kubínovo kvarteto) a v létě 2016 a 2017 soubor absolvoval Mezinárodní interpretační kurzy v Zábřehu, v oboru komorní hra, pod vedením MgA. Jana Schulmeistera (Wihanovo kvarteto, Petrof piano trio) a MgA. Pavla Nikla (Pavel Haas Quartet), se kterými kvarteto i nadále často konzultuje. Mezi poslední soutěžní úspěchy patří např. druhá cenu na soutěži Klasicismus a smyčcové nástroje v Brně (2017), nebo druhá cenu na soutěži Talents for Europe (2017), kde soubor získal i speciální ocenění Schola Arvenzis, které obsahovalo stipendium pro Master Class komorní hudby pod vedením Vesselina Paraschkevova (koncertní mistr Vienna Philharmonic Orchestra).

Slezské kvarteto tvoří hráči: Tomáš Vašut (1. housle), Václav Kolek (2. housle), Dominik Cvek (viola) a Martin Schubert (violoncello).

Tomáš Vašut
Hru na housle studuje od svých pěti let. Na Základní umělecké škole ve Studénce studoval 10 let pod vedením MgA. Andreje Čapovského. Zúčastnil se mnoha okresních a krajských soutěží. Jeho další studium pokračovalo na Janáčkově konzervatoři v Ostravě pod vedením MgA. Jana Niederle (Kubin Quartet). Nyní je studentem v houslové třídě Mgr. art. Roberta Marečka, ArtD. na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Z jeho orchestrální činnosti například vyzvedněme koncert s World Youth Orchestra ve Vídní v Musikverein. Často také vypomáhá v různých komorních i symfonických tělesech, například v Janáčkově filharmonii Ostrava. V létě roku 2014 absolvoval tříměsíční koncertní a pedagogickou činnost v Japonsku (- kromě sólových vystoupení, koncertoval i sólově např. s Takasaki junior orchestra). Na opětovné pozvání zamířil do Japonska i v létě 2015. V létě 2016 absolvoval sólové Mezinárodní interpretační kurzy v Zábřehu u MgA. Jana Schulmeistera (Wihan Quartet, Petrof Piano Trio).

Václav Kolek
Hře na housle se věnuje od svých šesti let. Nejprve na Základní umělecké škole Pavla Kalety v Českém Těšíně ve třídě Artura Římana, Dis. a od roku 2011 studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, nejprve pod vedením MgA. Lenky Vítkové a nyní u MgA. Jana Niederle (Kubin Quartet). Ve hře na housle se úspěšně účastnil několika okresních a krajských soutěží.Od roku 2011 je houslistou folklórního souboru Slezan, se kterým se každoročně účastní celosvětově významných folklórních festivalů, např. Festival Strážnice, Mezinárodný folklórný festival Myjava, International Festival de Montignac ve Francii, International dance and music Festival Op Roakeldais Warffum v Nizozemsku, atd. V létě 2016 absolvoval sólové Mezinárodní interpretační kurzy v Zábřehu u MgA. Jana Schulmeistera (Wihan Quartet, Petrof Piano Trio).

Dominik Cvek
Od svých pěti let začal hrát na housle na ZUŠ v Kyjově ve třídě MgA. Petra Vašíčka, MgA. Libora Meisla (koncertní mistr Wiener Symphoniker) a u Jaromíra Kučery. Od roku 2006 do roku 2011 soukromě studovalu MgA. Václava Křivánka na ZUŠ Kroměříži.Od roku 2011 byl studentem Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži ve violové třídě MgA. Zdeňka Nováka. V letech 2012 až 2016 byl studentem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě u MgA. Dušana Ondrušky. Ze soutěžních ocenění vyzvedněme např. 4. cenu na Mezinárodní soutěži Talents for Europe, nebo 4. cena na Soutěži konzervatoří ČR v Praze. V letech 2011 až 2013 byl členem European Youth Orchestra pod vedením Igora Corettiho a členem Junges Tonkünstler Orchester v Bayreuthu. Absolvoval Mezinárodní interpretační kurzy ve violové třídě Prof. Andrease Willwohla na Hochsule für Musik v Norimberku. V létě 2016 se účastnil sólových Mezinárodních interpretačních kurzů v Zábřehu pod vedením MgA. Pavla Nikla (Pavel Haas Quartet), u kterého nyní studuje v jeho violové třídě na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži.

Martin Schubert
Již od útlého věku se učil hrát na klavír v ZUŠ Opava a na violoncello ve třídě MgA. Daniely Djorové Waldhans v ZUŠ Krnov. Zúčastnil se mnoha národních i mezinárodních koncertů a soutěží ve hře na klavír i violoncello. Např.: Amadeus Brno (2007,2008); Prague Junior Note (2007,2008,2009,2011); Heranova violoncellová soutěž (2009); cena ředitele soutěže Rajecká Hudobná Jar; titul laureáta na soutěži Riga International Competition for Young Pianists v Lotyšsku (2012); 2. cena v Mezinárodní soutěži Pro Bohemia (2012); čestné uznání na Soutěži konzervatoří ČR v Praze (2014); 1. cena, titul laureáta a cena za mimořádný interpretační výkon a provedení skladby Bohuslava Martinů na Mezinárodní soutěži Pro Bohemia Ostrava (2015); Cenu náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje (2015); 1. cena na soutěži Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce (2015) 3. cena na Mezinárodní soutěži Pro Bohemia 2017; účast na festivalu mladých laureátů mezinárodních soutěží v Katowicích (2015), atd. Od roku 2011 studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Mgr. Jiřího Zedníčka (Kubin Quartet). Dále se účastnil Mezinárodních interpretačních kurzů Ostravské univerzity, roku 2015 Mezinárodních interpretačních kurzů Francouzsko-české hudební akademie v Telči u Michaely Fukačové, v roce 2016 Mezinárodních interpretačních kurzů v Zábřehu u MgA. Kamila Žvaka (Petrof Piano Trio) a téhož roku také Mezinárodních interpretačních kurzů Ameropa v Brandýse nad Labem u Prof. Miroslava Petráše. V květnu 2017 vystupoval jako sólista s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Od října 2017 je studentem Janáčkovy Akademie Músických Umění v Brně ve třídě Miroslava Zichy.