KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

11_09

19.00

_zpět

Pedagogický večírek doc. Mgr. Jiřího Siostrzonka, PhD. a Mgr. Petra Rotrekla

_kinolektorát aneb učitelé ve filmu a přednáška o metodologii pedagogických úskalí a jejich alternativních řešení v současném školském vzdělávacím systému a tvorbě nového hyperkorektního Kurikula, Kuba a Kubikula... / v rámci festivalu Bezručova Opava

_doporučujeme učitelský nebo žákovský dresscode! / na kostýmované návštěvníky bude čekat pochvala do žákovské knížky / aktovky a přezůvky s sebou

vstupné 80,- (vstupenky v kavárně KUPE od 28. 8., omezený počet vstupenek také v Turistickém informačním centru)

Kinolektorát aneb učitelé ve filmu a přednáška o metodologii pedagogických úskalí a jejich alternativních řešení v současném školském vzdělávacím systému a tvorbě nového hyperkorektního Kurikula, Kuba a Kubikula...

Grémium pedagogů a jejich hostů představí veřejnosti nové vzdělávací osnovy, které reagují na současné společenské výzvy (Mí tů, představí prakticky spektrum nových 39 pohlaví, inkluzi, společně vytvoří hyperkorektní Kurikulum, Kubulum a Kubikulum). Metodou „Škola hrou“ se účastníci seznámí nejen s progresivní výukou nových předmětů,
ale také s trávením volného času.

Kinolektorát, neboli poučený a komentovaný sled zajímavých filmových ukázek festivalově tematicky zaměřený „The Best of o učitelích a žácích“ v domácím i světovém filmu, má vzdát poctu školnímu prostředí a nezapomenutelným, dojemným, hluboce inspirativním i humorným scénám z prostředí školních škamen a věčné snahy o intelektuální i morální růst mladé generace...