KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

28_09
út
18.00

_zpět

Patří ženy do kouta? Pozdní antika a role ženy (nejen v církvi)

_přednáška historika umění prof. Ivana Folettiho

_v rámci festivalu Bezručova Opava

vstupné dobrovolné

Česká společnost je považována v západní Evropě za jednu z nejkonzervativnějších, co týče role žen. Podobně je tomu i v katolické církvi, kde se ženy, protože nemohou být svěceny, ocitají mimo církevní hierarchii. Ale bylo tomu tak vždy? A co k tomu může „dodat“ středověké umění? Přednáška si klade za cíl přemýšlet nad tím jak umění (minulosti) zrcadlí sociální proměny, ale třeba i stigmatizaci.

Prof. doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Přednáší dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně, kde působí jako vedoucí Centra raně středověkých studií. Vyučoval též na univerzitách v Lausanne, Benátkách, Fribourgu, Padově a Poitiers. Zabývá se uměním Byzance, Milána, Říma, Konstantinopole a Kavkazu v období pozdní antiky a raného středověku. V rámci experimentálního projektu Migrating Art Historians se také zaměřil na umění poutních cest ve středověku.