KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

22_09
so
19.00

_zpět

Opavská Thálie

_nominační večer Opavské Thálie představí finalisty v oboru činohra za rok
2016 / 2017 a 2017 / 2018
_moderuje J. Siostrzonek

_vstupné dobrovolné

Posláním ceny „Opavská Thálie“ je podpora divadelního umění v Opavě a jejím cílem je ocenit významný umělecký výkon na scéně Slezského divadla Opava. Cena je založena na odkazu Vladimíra Klazara a Aleny Španihelové Klazarové, bývalých dlouholetých členů Slezského divadla, kteří byli jejími původními vyhlašovateli. Po více než roční odmlce a jednáních s vedením Slezského divadla v Opavě o další budoucnosti Ceny Opavské Thálie, kterou dosud zaštiťovala Matice slezská, bylo rozhodnuto o obnovení tohoto ocenění, a to jak v kategorii Ceny diváka, tak v kategorii umělecké na základě hodnocení odbornou porotou. Cena Opavská Thálie se uděluje ve dvou uměleckých kategoriích - v oboru činoherním a oboru hudebně-dramatickém, který zahrnuje operu, operetu, muzikál, případně i balet. Tato cena bude udílena za dvě po sobě následující divadelní sezóny na počátku sezóny nové s ročním střídáním uměleckých kategorií. Cena diváka pak bude udílena každoročně. O ceně diváka se rozhoduje veřejnou anketou, které se může zúčastnit každý návštěvník divadla, a to formou hlasování prostřednictvím anketního lístku. Ocenění může být spojeno také s finanční odměnou, pokud budou na jeho podporu získány finanční prostředky ze soukromých či veřejných zdrojů. Pro tyto účely byl zřízen transparentní účet, na který může dárce přispět jakoukoli finanční částkou. Nově toto ocenění zaštiťuje organizace Vodárenská věž Opava, o.p.s. ve spolupráci s Maticí slezskou.