KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

1_08
čt
11_09
st
17.00

_zpět

Opava a její řeka

_fotografie a pohlednice do roku 1945, které zobrazují řeku Opavu v nejrůznějších podobách a náladách od hravě poetických k tragickým, stylová vernisáž výstavy 1. 8. v 17 hod.

_vstup volný

Výstava a nová publikace „Opava a její řeka“ je obrazovou básní a poctou stejnojmenné řece. Fotografie a pohlednice do roku 1945 zobrazují řeku Opavu v nejrůznějších podobách a náladách od hravě poetických k tragickým. Obrazová část je postavena především na soukromé sběratelské kolekci Rudolfa Dybowicze. Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Kania, výstava se koná ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě a Povodím Odry.

Součástí výstavy jsou kresby Kurta Gebauera.

Program vernisáže:

hraje country kapela Karavana
utopenci a pivo
projekce filmu Rozmarné léto
pruhovaná trika námořnicko-vodácká

Publikace „Opava a její řeka“ je obrazovou básní a poctou stejnojmenné řece. Fotografie a pohlednice do roku 1945 zobrazují řeku Opavu v nejrůznějších podobách a náladách a podle toho jsou pojmenovány i jednotlivé kapitoly – Řeka poetická, Řeka pracující, Řeka hrozivá, Řeka odpočinková atd.
Dávní poutníci, kteří procházeli „opavskou“ krajinou, byli obdařeni neomylnou intuicí, když rozpoznali přívětivé prostředí vhodné k trvalému osídlení a poezie meandrující řeky Opavy jistě patřila k rozhodujícím momentům při jejich úvaze, zda v této lokalitě zapustit kořeny. Genius loci města Opavy, který řeka spoluvytváří, je výzvou k celoživotnímu poznávání. Když už jsme blízko k odhalení tajemství krásy a cítíme, že můžeme být zasvěceni, setkáme se s novými omamnými zážitky umocněnými deštěm, mlhou, soumrakem, tančícími stébly na břehu řeky, vůní spadaného listí atd. Uvědomíme si, že krajina je kniha veršů bez poslední básně, kterou musíme doplnit sami vlastním prožíváním.
Autoři publikace jsou přesvědčeni, že pro řadu čtenářů budou fotografie objevné a nostalgické. Cílem knihy je nejen obnovit paměť řeky, ale také inspirovat čtenáře k návratu k pomalému prožívání přírodních i kulturních krás, které Opava podél svého říčního toku nabízí.

Publikace a limitovaná edice pohlednic je k zakoupení v kavárně Kupe.