KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

24_01
čt
13_03
st
17.00

_zpět

Ondřej Durczak – Karvinsko

_vernisáž fotografií

_vstup volný

Projekt Karvinsko se zabývá stěžejními mezníky významného průmyslového regionu prostřednictvím osobitého pohledu autora, který v této oblasti zažívá už jen pozůstatky zašlé slávy. Pracuje však ve fotografii nejen s nimi, ale také s archivním obrazovým materiálem. Principem práce je určitá metoda srovnávání minulé doby od počátku dvacátého století do konce 80. let minulého století a nynějšího stavu oblasti. Pohled je tak soustředěn na průmysl období kapitalismu i na státem řízené hospodaření v době totality. V práci se tak objevují historické fotografie z celého 20. století. Důležitými fotografiemi jsou inscenovaná zátiší drobných prvků, symbolů, které jsou, či spíše byly pro Karvinsko charakteristické. Kurátorem výstavy bude doktorand ITF MgA. Arkadiusz Gola (Polsko).

Ondřej Durczak

Narozen v roce 1989 v Ostravě. 

Studoval na Ústavu fyziky na Slezské univerzitě v Opavě a na stejné škole také na Institutu tvůrčí fotografie, kde dnes pokračuje v doktorském studiu a působí zde také pracovně. Předmětem jeho zájmu je především město Ostrava. Fotograficky toto téma zpracoval v knize Ostrava v důchodu (2015), v níž připomíná zanikající průmyslové dominanty bývalé hutní a hornické lokality. V teoretické rovině se věnuje fotografickým publikacím o Ostravsku, které zpracoval v rámci bakalářské a diplomové práce a nyní v tématu pokračuje také v disertační práci.

V posledních dvou letech pracuje na fotografickém projektu Karvinsko, který se zaměřuje na stěžejní mezníky významného průmyslového regionu prostřednictvím osobitého autorského pohledu. V něm Durczak prolíná své osobní vzpomínky, prožité okamžiky i studium odborné literatury.

Autor se zabývá také historií užití fotografie v různých vědeckých disciplínách. Publikoval několik článků v periodikách a sbornících a své poznatky prezentoval na přednáškách a konferencích u nás a v Polsku. Měl několik samostatných výstav.

"(...) Karvinou mám tak nějak spojenou s dětstvím. Paradoxně mě to přitahovalo už tehdy, ta monumentalita staveb, až takových bezútěšných. Většinou děti navštěvují s rodiči spíš parky a zábavné akce, kulturní střediska, mě zase přitahovala průmyslová architektura a krajina, fascinovala mě a zároveň jsem se jí trochu bál. Člověk při pohledu na tuto architekturu a krajinu pociťuje až jakési vzrušení. Bylo přirozené, že jsem před několika lety začal cítit potřebu se na tato místa vracet s fotoaparátem. Myslím si, že obě města, Ostrava i Karviná, jsou s průmyslem propojena, alespoň co se historie týká, i když to není už tolik znát. Na Karvinsku jsem pociťoval i takovou větší úzkost, protože prostředí na mě působilo prázdným a skličujícím dojmem. Nejraději chodím fotografovat v lednu až březenu, kdy ještě neroste vegetace, ale je to psychicky náročnější." Ondřej Durczak (pro Ostravan.cz)