KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

17_03
st
22_04
čt

_zpět

ČTK: Nežádoucí okamžky

_manipulace a cenzura ve fotožurnalistice / venkovní expozice na parkovišti / fotografie z bohatého archivu ČTK, ale také dalších zdrojů / slavné i méně známé snímky, které byly v minulosti z ideologických důvodů retušovány či po určité období zakázány / výstava přístupná od svítání do soumraku

Výstava částečně vychází z knihy Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK, kterou před 20 lety připravil s Hanou Řehákovou tehdejší šéfredaktor obrazového zpravodajství ČTK Dušan Veselý. Ten se podílel i na přípravě letošní expozice.

Expozice na 134 fotografiích ukazuje jednotlivé etapy moderních českých dějin prostřednictvím snímků, které bylo v určitých historických epochách zakázáno publikovat. Největší část je věnována období komunismu, k vidění jsou ale také snímky předválečné či z období druhé světové války. Svébytný prostor je pak věnován fotografiím retušovaným či jinak výrazně upraveným, včetně ukázek podobných praktik v zahraničí.

O výstavě

Obraz má ve zpravodajství obrovský význam, názorně zachycuje, co se stalo, kdo byl na místě, jaké to bylo místo. Pro budoucnost zachovává gesta, mimiku, souvislosti. Společně s  texty dává o  události ucelený přehled. Reportážní fotografii lidé apriorně věří.

A  právě proto je manipulace s  obrazem – pokud k  ní někdo sáhne – velmi nebezpečnou formou manipulace. V tom, že jsme to mohli názorně ukázat, je podle mého hlavní smysl této výstavy.

Z  dnešního pohledu a  při dnešním rozšíření všemožných snímačů obrazu působí fotografické zpravodajství jako něco úplně samozřejmého. Stejně samozřejmá je ale díky digitální technice i  možnost manipulace. Někdy je to pro neškodnou zábavu, někdy je manipulace přiznaná a  je použita například pro satirický účinek, jako politický nebo společenský komentář. To je asi v  pořádku, zachovává-li to vkus. Avšak snadná je i úprava zlá, škodící, zkreslující, cenzurující, tedy manipulující.

Stejně jako za použití kritického myšlení, kritického hodnocení zdrojů a  obecných znalostí můžeme správně vyhodnotit texty, můžeme také rozpoznat podvody ve fotografii. Mezi předpoklady patří, abychom měli záchytné body, poznali na co a kam se podívat a poznali také způsoby, jak se v obraze může manipulovat. K tomuto poznání by měla přispět i tato výstava.

Fotografové  dnešní  tiskové  agentury  už  nejsou  pod  tlakem,  aby  toho  či  tu  nefotili  (s  výjimkou  zákonné povinnosti, například chránit soukromí nezletilých), editoři nejsou nuceni, aby zkreslovali. Právě naopak. Fotoreportéři a  fotoeditoři jsou velmi přísně omezeni v  tom, co s  fotografií smějí dělat a  jakýkoli zásah, který by změnil obsah obrazové výpovědi, je samozřejmě přísně zakázaný.

Dnes je zpravodajství agentury kontinuální a  multimediální - textové a  fotografické, nabízí audia a  videa, internetové videostreamy, živé zpravodajské blogy, infografiku i  datové vizualizace. Společným znakem je nejvyšší snaha o přesnost, vyváženost, kvalitu.

Publikace k výstavě Nežádoucí okamžky