KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

24_02
ne
16.00

_zpět

Kvarteto kvartet: Stamicovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto

_minifestival prestižních českých kvartet den druhý / prestižní Stamicovo kvarteto představí výběr z díla Haydna, Kovařovice a Smetany / změna programu: pro nemoc vystoupí místo Graffova kvarteta Janáčkovo kvarteto, které bude mít na programu skladby Suka, Janáčka a Čajkovského

_vstupné 250,- Kč (studenti, senioři a ZTP, tzv. základní vstupné), ostatní diváci mohou ocenit nevšední zážitek po koncertech přidáním příspěvku do kasičky v rámci finanční bonifikace

Stamicovo kvarteto vystoupí v 16 hod., Janáčkovo kvarteto pak po krátké přestávce v 18 hod.

Program Stamicova kvarteta:
1. Josef Haydn: Smyčcový kvartet D-dur, op. 64, č. 5 „Skřivánčí" (Allegro moderato, Adagio cantabile, Menuetto. Allegretto, Finale. Presto)
2. Karel Kovařovic: Smyčcový kvartet č. 3 G-dur (1894) nedokončený (Allegro  moderato, Scherzo. Presto, Adagio)
3. Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 (Z mého života) (Allegro vivo appassionato, Allegro moderato a la Polka, Largo sostenuto, Vivace)

Program Janáčkova kvarteta:
1. Josef Suk: Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“, op. 35
2. Leoš Janáček: I. Smyčc. kvartet, Z podnětu Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ (Adagio. Vivo, Con  moto, Con  moto. Vivo. Andante, Con  moto. Adagio. Maestoso)
-přestávka-
3. Petr Iljič Čajkovskij: Smyčc. kvartet č. 1 D dur, op. 11 (Moderato e semplice, Andante cantabile, Allegro non tanto e con fuoco, Allegro giusto)

Stamicovo kvarteto jsme založili v roce 1985. Oba původní houslisté pocházeli z Havlíčkova Brodu, a proto jsme do názvu nového kvartetu zvolili tamějšího rodáka Jana Václava Stamice. Těžiště naší práce tvoří samozřejmě smyčcové kvartety českých a světových autorů. V poslední době se zaměřujeme i na další díla komorní hudby. Stále častěji ke spolupráci zveme významné osobnosti a soubory z celého světa.

Mezi úspěchy Stamicova kvarteta patří vítězství v kvartetní soutěži pořádané Evropskou rozhlasovou unií v rakouském Salcburku (1986), koncert v salcburském Mozarteu přenášený do členských států EBU, Kanady a USA (1986), výroční cena pro rok 1987 Českého spolku pro komorní hudbu, Grand Prix du Disque de l'Academie Charles Cros Paris za nahrávku smyčcových kvartetů A. Dvořáka (F-Dur, op. 96, G-Dur, op. 106) v roce 1988, Grand Prix du Disque de l'Academie Charles Cros Paris za nahrávku kompletu smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů v roce 1991, Zlatá ladička časopisu Diapasson za nahrávku kvintetů A. Dvořáka (Jan Talich - viola a Jiří Hudec - kontrabas) v roce 1993, kompletní provedení smyčcových kvartetů Aloise Háby na třech koncertech na festivalu Pražské jaro 1997, Cena České hudební rady za natočení a provedení smyčcových kvartetů A. Háby na Pražském jaru 1998, prvenství ve srovnávací anketě nahrávek smyčcových kvartetů Leoše Janáčka britského časopisu Gramophone (1998), vystoupení na festivalu EuroArt v letech 2000-2002. 

Stamicovo kvarteto jsou - Jindřich Pazdera (vl), Josef Kekula (vl), Jan Pěruška (vla), Petr Hejný (vcl)

Janáčkovo kvarteto vzniklo na brněnské konzervatoři v roce 1947 z řad studentů. Rychlým zráním a zejména vynikající interpretací děl Leoše Janáčka získal soubor právo nazývat se jménem svého milovaného autora. V roce 1955 podniklo Janáčkovo kvarteto ve složení Jiří Trávníček, Adolf Sýkora, Jiří Kratochvíl a Karel Krafka první zahraniční turné a po několika létech pokryla činnost souboru už všechny světadíly.

Janáčkovo kvarteto úspěšně reprezentovalo česko-moravskou interpretační tradici v pětapadesáti státech a na významných světových festivalech, což navodilo zájem proslulých nahrávacích společností o spolupráci. Z bohaté diskografie souboru byly dva tituly oceněny Grand Prix de l´Akadémie de Charles Gross a jeden byl poctěn cenou Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Takřka sedmdesátiletá umělecká činnost souboru si vynutila postupné změny v obsazení, ale interpretační kánon a expresivní projev zůstávají tradičním obrazem hry Janáčkova kvarteta.

Janáčkovo kvarteto je – Miloš Vacek (vl), Richard Kružík (vl), Jan Řezníček (vla), Břetislav Vybíral (vcl)