KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

27_01
so
18.00

_zpět

Klavírní duo

_zvýhodněné celovíkendové vstupné 300,-
jednotlivé vstupné v předprodeji 120,- / na místě 150,-

Kateřina Konopová

je rodačka z Opavy. Absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a Institut pro umělecká studia Ostravské univerzity pod vedením profesorky Marty Toaderové. Poté úspěšně ukončila doktorandské studium na VŠMU v Bratislavě pod vedením profesora Stanislava Zamborského, kde se podrobněji zabývala tvorbou Bohuslava Martinů. Několikrát se zúčastnila Mezinárodních mistrovských klavírních kurzů (Avo Kouyoumdjian, Pierre Jasmin, Eva Solar – Kindermann, Frederic Lagarde). Jako orchestrální hráčka na klavír a celestu spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, se kterou i několikrát vystupovala jako sólistka (Beethovenův klavírní koncert č. 1, V. Kaprálová – Partita pro klavír a smyčcový orchestr, B. Martinů – Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, Concerto grosso atd.). Pedagogicky působila na Fakultě umění Ostravské univerzity a na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V současné době se věnuje jak koncertní sólové hře, tak i interpretaci komorní hudby a je vyhledávanou korepetitorkou. Jako korepetitorka externě působí na katedře činoherního herectví DAMU a spolupracuje také s pěveckým sborem Pražská Kantiléna. Mimo jiné získala v roce 2003 cenu za mimořádný klavírní doprovod na soutěži konzervatoří, v roce 2005 pak 2. cenu na The First Henri Selmer Bass Clarinet Competition v Rotterdamu v duu spolu s basklarinetistou Jiřím Porubiakem. V letošním roce získala na soutěžích s dechovými nástroji a s Pražskou Kantilénou třikrát ocenění za vynikající klavírní spolupráci. Jako korepetitorka také několikrát spolupracovala na Mezinárodních klarinetových kurzech v Ostravě.

Miroslav Míč
Absolvoval hru na klavír na ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně pod vedením Marie Šíchové. V roce 2002 zvítězil v ústředním kole klavírní soutěže ZUŠ v Pardubicích. Stal se laureátem několika českých a mezinárodních soutěží, mj. získal 2. cenu v soutěži Pro Bohemia (2002), 3. cenu v soutěži konzervatoří ČR (2004), čestné uznání na mezinárodní klavírní soutěži Bedřicha Smetany v Plzni (2006), 1. cenu na mezinárodní klavírní soutěži Macedonium M ve Skopji a 3. cenu na mezinárodní klavírní soutěži Beethovenův Hradec (obě 2007). V témže roce zvítězil ve filharmonických přehrávkách mladých talentů v Brně. Účastnil se řady klavírních kurzů, v Mikulově (1999 - 2003), kurzů Antonína Kubálka ve Zlatých horách (2004) a kurzů na JAMU v Brně (2005). V létě roku 2015 vedl klavírní kurz při setkání mladých studentů z Hongkongu na Konzervatoři Pavla J. Vejvanovského v Kroměříži. Od roku 2008 je posluchačem Akademie múzických umění v Praze v klavírní třídě Františka Malého. V roce 2009 vystoupil pod taktovkou dirigenta Jakuba Kleckera po dva večery s Filharmonií Brno ve čtvrtém klavírním koncertu G dur Ludwiga van Beethovena. Poté se podílel na vzniku a realizaci komponovaného večera Tři klavírních trojkoncertů, který měl premiéru s Filharmonií Brno a dvakrát vyprodal Besední dům. Na programu zazněly klavírní trojkoncerty d moll Johanna Sebastiana Bacha, F dur Wolfganga Amadea Mozarta a klavírní trojkoncert „Di ritorno“ skladatelky Lenky Sarah Žalčíkové, dnes Medkové. Tento projekt se později uskutečnil také s pražským orchestrem AKS na půdě Akademie múzických umění v sále Bohuslava Martinů v Praze. V letním semestru roku 2010 absolvoval stáž na norském hudebním institutu Barratt – Due v klavírní třídě Jiřího Hlinky. V rámci tohoto pobytu vystoupil na koncertech v Oslo a Bergenu. V prosinci 2011 natáčel pro Český rozhlas Brno klavírní cyklus Vzpomínky Vítězslava Nováka a u příležitosti životního jubilea skladatelky Jarmily Mazourové její dvoudílný cyklus Preludium a Toccatina. V roce 2016 absolvoval Akademii múzických umění v Praze sólovým recitálem a koncertem pro klavír a orchestr č. 5 Ludwiga van Beethovena ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice v rámci orchestrálního cyklu „Ti nejlepší“. Ve stejném roce se stal semifinalistou klavírní soutěže Pražské jaro. V letošním roce 2017 zahajuje studium doktorandského studijního programu na Akademii múzických umění v Praze.