KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

15_10

18.00

_zpět

Klavírní duo Kateřina Konopová a Lukáš Michel

_klavírní koncert na téma Příběhy v hudbě

vstupné dobrovolné

Kateřina Konopová a Lukáš Michel společně otevřou knihu příběhů, které vypráví hudba. Koncert zahájí jak jinak než pohádkou, která vypráví o Taminovi, který hledá za pomoci kouzelné flétny a upovídaného ptáčníka Papagena princeznu Paminu. Tento pohádkový příběh je obsažen ve skladbě Pa-pa-pa Papagena a Papageny z opery W. A. Mozarta a patří snad k nejznámějším melodiím na celém světě. Koncertní fantazii pro čtyřruční klavír, kterou uslyšíte na úvod koncertu, zkomponoval americký skladatel, pianista, producent a spisovatel Greg Anderson.

Jako by se jeden z Papagenových ptáčků – Skřivánek - zatoulal do daleké Rusi. A tam o něm skladatel Glinka napsal píseň. Melancholickou náladu starých ruských balad nám zprostředkuje v sólové skladbě skladatele Balakireva/ Glinky Kateřina Konopová.

Příběh lásky, vášně, zrady a tragické smrti vypráví George Bizet v opeře Carmen. Známé španělské melodie a rytmy si můžete připomenout při poslechu Fantazie na motivy z opery Carmen pro čtyřruční klavír v úpravě Otto Singera.

Z ohnivého jihu nás pak Lukáš Michel přenese k severnímu moři provedením Koncertní etudy gis moll „Na břehu mořském“ Bedřicha Smetany. Právě ve Švédsku spatřil Smetana moře, viděl vlny, slyšel jejich hukot, a cítil jejich sílu. Vlny narážejí na břeh a tříští se. Do toho se vynořuje melodie, ze které je cítit touha a stesk.

Ve Slovanských tancích Antonína Dvořáka můžete také najít ozvěny prostých, hlubokých lidských příběhů. Slovenského pastýře při tanci „odzemek“, lašského páru tančícího „starodávný“ i srbských junáků v „kole“.

Symfonická báseň „Vltava“ je všeobecně známou programní skladbou. Úprava pro čtyřruční klavír v sobě ale skrývá příběh samotného autora a jeho vztahu ke klavírní hře. Jako vynikající pianista i autor rozsáhlé klavírní tvorby suverénně ovládal umění klavírní stylizace. V úpravách dokonale vystihl stavební a instrumentační podstatu skladeb původně pro orchestr. I když Smetana své symfonické básně nikdy neslyšel, vytvořil čtyřruční klavírní skladby, které si v současnosti nacházejí cestu na koncertní pódium.

A co na sebe prozradili ti, kteří Vám příběhy budou vyprávět? Kateřina a Lukáš se jako bývalí spolužáci znají spoustu let. V klavírním duu spolu vystupovali v době svých doktorandských studií v Bratislavě. V loňském roce se jim podařilo realizovat myšlenku znovu si spolu zahrát a navázat na předchozí spolupráci. I přes to, že mají svá bydliště od sebe vzdálena skoro 300 km a jsou oba pracovně velmi vytíženi, dokázali spolu připravit tento program. Společné zkoušky jsou vždy příjemným zpestřením, kdy si spolu mohou vyměnit své zkušenosti a vzájemně se inspirovat. A jak sami říkají: "V hudbě je obraz koloběhu života, moudrosti, a proto zkusme nyní pozorně naslouchat, třeba v hudbě klavírního dua zaslechneme tichý hlas toho našeho jedinečného příběhu."