KUPE kulturně-umělecký prostor v Opavě

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_sledujte @kupecko na Facebooku
a nic vám neunikne

 

1_03
čt
15_04
ne

_zpět

K. N. Konopka / K. Racoń: Imperfekt

_výstava fotografií

Imperfekt je výstava, která spojuje dva různé příběhy dvou autorů.

Fotografie Krzysztofa Raconě dokumentují změny v krajině "někde v Malopolsku".

Ke změnám dochází postupně, proto nejsou příliš zřetelné v každodenním rychlém životním tempu. Budeme sledovat vyprávění o pozvolném umírání dvou jezer - uměle vytvořených v období Polské lidové republiky, které sloužily nejenom jako veliká turistická atrakce Polákům, kteří v té době nemohli volně cestovat po světe. Tyto dvě umělé nádrže, jezera Czchowské a Rožnowské, vznikly ve čtyřicátých letech na jihu Polska podél řeky Dunajec a jejich životnost byla stanovena přibližně na 75 let.

Konstancja Nowina Konopka vystavuje fotografie chlapců "někde v Horním Slezsku". Dokumentuje, jak spolu tráví čas - na dvorku, v lese, někde u staré továrny a tím zároveň dochází i k reflexi změn v modelech výchovy. Dnes už, ve velkých městech, existují pouze unifikovaná, ohrazená, navzájem si podobná dětská hřiště, kde se v souladu s pravidly děti mohou bavit pod dohledem rodičů. 

Krzysztof Racoń (1982). Dokumentární fotograf. Absolvent Jagellonské univerzity a Ekonomické univerzity v Krakově (Polsko). Student Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Účastník mentorského programu Sputnik Photos. Jeho příběh "Mizející jezera" je věnovaný jezerům nacházejícím se v blízkosti jeho rodného města. V roce 2015 tento projekt získal druhou cenu v celopolské soutěži novinářské fotografie BZ WBK Press Foto v kategorii "Příroda", dále byl nominován mezi finalisty fotosoutěže Kolga Tbilisi Photo Awards anebo byla výstava uvedena na fotografickém festivalu v Krakowě v sekci Showoff.

Konstancja Nowina Konopka (1980). Dokumentární fotografka. Ukončila Ekonomickou fakultu a Akademii fotografie v Krakově (Polsko). Studentka Institutu Tvůrčí fotografie  FPF Slezské univerzity v Opavě. Mnoho let pracovala ve veřejné správě a také více než dvě volební období působila jako radní městské části Krakova, kde bydlí. Účastnila se mentorského programu Sputnik Photos.