KUPE kulturně-umělecký prostor

Kulturně-umělecký
prostor

_místo, kde se
dějí věci.

_doporučujeme rezervaci míst
z důvodů omezené kapacity

 

15_10
po
18.00

_zpět

Opavská architektura let 1930–1950

_přednáška doc. Šopáka o opavské architektuře zaměřena na období 1930 - 1950

_vstupné: 70,-

rezervace x

čas začátku 18.00

počet osob obsazenost 2/55

jméno a příjmení

potvrzovací e-mail

Druhá část přednášky věnovaná architektuře Opavy seznamuje zájemce s problematikou
architektonického a urbanistického vývoje města ve dvacetiletí, které rámují dvě důležité události: soutěž na Reprezentační palác města v roce 1930 a o dvacet let později zpracování projektu centrálního hotelu se společenským sálem. Ani jeden ze záměrů nebyl doveden do
zdárného konce. Jaká témata řešila architektura doby, ovlivněné dramatickými politickými zvraty a vleklými hospodářskými potížemi; kteří architekti se trvale zapsali do podoby města svými realizacemi a odkud čerpali inspiraci; co vše zůstalo na papíře bez možnosti uskutečnění – na tyto a další otázky se přednáška pokusí odpovědět.